Fix Banner Stand
Fix Banner Stand
Footer ads TVK

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្ដីពីតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី២១ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២។

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្ដីពីតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី២១ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២។

ប្រេងធម្មតា ៤.៣៥០រៀល /លីត្រ
ប្រេងម៉ាស៊ូត ៤.៨៥០រៀល/លីត្រ ។

Footer ads TVK