Fix Banner Stand
Fix Banner Stand
Footer ads TVK

ដំណឹងល្អសម្រាប់បងប្អូនកម្មករ កម្មការនី!! ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ៖ ប្រាក់ឈ្នួលកម្មករ ១៩៨ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក និងថវិការាជរដ្ឋាភិបាលបន្ថែម ០២ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក សរុប ២០០ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុងមួយខែ ដោយមិនទាន់គិតប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣។

ដំណឹងល្អសម្រាប់បងប្អូនកម្មករ កម្មការនី!!

ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ៖ ប្រាក់ឈ្នួលកម្មករ ១៩៨ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក និងថវិការាជរដ្ឋាភិបាលបន្ថែម ០២ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក សរុប ២០០ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុងមួយខែ ដោយមិនទាន់គិតប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣។

Footer ads TVK