Fix Banner Stand
Fix Banner Stand
Footer ads TVK

អង្គការសុខភាពពិភពលោក និយាយថា

 ករណីជំងឺអុតស្វាជាង 6,000 ត្រូវបានរាយការណ៍ចេញពីប្រទេសចំនួន58 ដែលកំពុងផ្ទុះឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្ន។

# ប្រភព CNA

Footer ads TVK