Fix Banner Stand
Fix Banner Stand
Footer ads TVK

ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្រ្តី គន់ គីម បើកប្រជុំត្រៀមរៀបចំទិវាជាតិគ្រប់គ្រង គ្រោះមហន្តរាយសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២នេះ នៅកម្ពុជា

ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្រ្តី គន់ គីម បើកប្រជុំត្រៀមរៀបចំទិវាជាតិគ្រប់គ្រង គ្រោះមហន្តរាយសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២នេះនៅកម្ពុជា

ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្រ្តី គន់ គីម អនុប្រធានទី១គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំជាមួយមន្រ្តីបច្ចេកទេសនិងទីប្រឹក្សារួមទាំងនេយកដ្ឋានទាំង៥នៃ(គ.ជ.គ.ម)នាព្រឹកថ្ងៃទី១២ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២២នេះនៅគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ ដើម្បីត្រៀមរៀបចំទិវាអាស៊ានគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ និងទិវាអន្តរជាតិ កាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយ ថ្ងៃទី១៣ខែតុលាឆ្នាំ២០២២ខាងមុខ ក្រោមប្រធានបទ “រួមគ្នាធ្វើឱ្យមានតុល្យភាព សកម្មភាពដើម្បីលើកកម្ពស់មូលដ្ឋានីយកម្មសម្រាប់ភាពធន់ទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយ”។

ដោយយោងតាមអនុក្រិត្យលេខ ១៧៥ អន.ក្របក ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ទិវាជាតិគ្រប់គ្រង គ្រោះមហន្តរាយ ត្រូវបានប្រារព្វធ្វើឡើងរួមជាមួយទិវាអាស៊ានគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ និងទិវាអន្តរជាតិ កាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយ ដែលបានសម្រេចបានកំណត់យក ថ្ងៃទី ១៣ ខែ តុលា ដើម្បីជាសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយ ជាសាធារណៈប្រចាំឆ្នាំ អនុក្រិត្យត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីគាំទ្រដល់កិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ានស្តីពីការ គ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ និងការឆ្លើយតប    សង្គ្រោះបន្ទាន់ ហើយព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏ត្រូវបានរៀបចំប្រចាំឆ្នាំ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០៥ ដែលដឹកនាំដោយ  គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយអាស៊ាន។

ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្រ្តី គន់ គីម មានប្រសាសន៏ថា ការរៀបចំទិវាជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ ទិវាអាស៊ានគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ និងទិវាអន្តរជាតិកាត់ បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយ នាឆ្នាំ២០២២នេះ នឹងត្រូវរៀបចំឡើងក្រោមប្រធានបទ “រួមគ្នាធ្វើឱ្យមានតុល្យភាព សកម្មភាពដើម្បីលើកកម្ពស់មូលដ្ឋានីយកម្មសម្រាប់ភាពធន់ទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយ” ក្នុងគោលបំណង លើក កម្ពស់ការយល់ដឹងជាសាធារណៈ ស្ដីពីការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយតាមរយៈការចូលរួមដឹកនាំ និង អនុវត្តនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានប្រកបដោយបរិយាបន្ន។ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្រ្តីបន្តថា ផែនការគ្រោង សកម្មភាពដែលបានស្នើឡើងសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២២ មានយុទ្ធនាការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយព្រឹត្តិការណ៍នេះ និងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង អំពីការគ្រប់គ្រងហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយដល់សាធារណជនតាមរយៈគេហទំព័រ និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម។រៀបចំកន្លែងសម្រាប់តាំងពិព័ណ៌ និងបង្ហាញទីផ្សារផលិតផល ដោយបើកចំហរជាសាធារណៈ ដើម្បីលើក ទឹកចិត្តដល់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាក្នុងការចែករំលែកចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍របស់ពួកគេទាក់ទងនឹងការធ្វើ តុល្យកម្មសកម្មភាព ដើម្បីលើកកម្ពស់មូលដ្ឋានីយកម្មសម្រាប់ភាពធន់ទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយ។ ភាគីពាក់ព័ន្ធ របស់អ្នកចូលរួមរួមមាន ភ្នាក់ងារសហប្រជាជាតិ អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល អង្គការសង្គមស៊ីវិល និងវិស័យឯកជន កំពុងស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមរៀបចំការតាំងពិព័ណ៌នេះ។បង្កើតអោយមានកិច្ចពិភាក្សាជាសាធារណៈ ជាមួយវាគ្មិនពាក់ព័ន្ធ ដោយផ្តោតលើរបៀបដែលសហ គមន៍ វិស័យឯកជន និងអ្នកអនុវត្តការងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយធ្វើការសម្របខ្លួនទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមលើ ការងារកាត់បន្ថយហានិភ័យ និងភាពធន់ទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយ។ចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធប្រធានបទ “រួមគ្នាធ្វើឱ្យមានតុល្យភាពសកម្មភាព ដើម្បីលើក កម្ពស់មូលដ្ឋានីយកម្មសម្រាប់ភាពធន់ទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយ នឹងត្រូវបានចែករំលែកតាមរយៈការសម្តែង ឈុតអប់រំខ្លី។ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្រ្តី ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើង រៀបចំក្បួនដង្ហែដែលនឹងរួមបញ្ចូលមនុស្សគ្រប់វ័យ រួមទាំងយុវជន មនុស្សពេញវ័យ ចាស់ជរា ជនពិការ កាយរឹទ្ធិ សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា កងរុករកនិងសង្គ្រោះគ្រោះមហន្តរាយ និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងបីប្រភេទ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅតាមទីសាធារណៈ ដោយមានការបង្ហាញបដាពាក្យស្លោក ទង់ជាតិ និងឆៃយ៉ាំ។

ក្នុងឆ្នាំ២០២២នេះ ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្រ្តីរំលឹកផងដែរថា រាជរដ្ឋាភិបាល ដោយមានគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រង គ្រោះមហន្តរាយជាសេនាធិការ និងបានសម្របសម្រួលជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានានិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង៣ រួមទាំងថ្នាក់ក្រោមជាតិ បានពុះពារគ្រប់ឧបសគ្គ ប្រយុទ្ធលើគ្រប់សមរភូមិ ម្ចាស់ការបានលើគ្រប់ ទិដ្ឋភាព និងកាលៈទេសៈនៃគ្រោះមហន្តរាយ។ សកម្មភាពជាតិសម្រាប់កាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ ដាក់ចេញគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គមអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិ-ឃុំមានសុវត្ថិភាព ដំណើរការប្រព័ន្ធស្បៀងបម្រុងកម្ពុជា ដោយបម្រុងសៀង គ្រាប់ពូជ និងសាច់ប្រាក់ដើម្បីជួយប្រជាជនរងគ្រោះ រៀបចំផែនការត្រៀមបម្រុងឆ្លើយតប សង្គ្រោះគ្រោះ មហន្តរាយប្រចាំឆ្នាំ បង្កើនការយល់ដឹងអំពីហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយ ពង្រឹងសមត្ថភាពលើការត្រៀមបម្រុង ការតាមដានមុខសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ ការព្យាករ និងប្រកាសព័ត៌មានជាមុន អំពីហេតុការណ៍ និងគ្រោះថ្នាក់ដែល អាចកើតមានជាយថាហេតុ រៀបចំទីទួលសុវត្ថិភាព ជូនពួកគាត់។

Footer ads TVK