Fix Banner Stand
Fix Banner Stand
Footer ads TVK

សេចក្តីជូនដំណឹង៖ ស្តីពី ស្ថានភាពអាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី៥ ដល់ថ្ងៃទី៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២  កម្ពុជានឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយលើផ្ទៃប្រទេស ជាមួយនឹងទឹកភ្លៀងដែលមានលក្ខណៈធ្លាក់ជាប់ជាបន្តក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅបង្គួរ

Footer ads TVK