Fix Banner Stand
Fix Banner Stand
Footer ads TVK

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ ២២-០៨-២០២២

ក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាម កំពុងត្រៀមខ្លួនចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការតស៊ូមតិជុំវិញការធ្វើឱ្យស្របច្បាប់ នូវអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសនេះបានប្រកាសថា ការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាមិនមែនជាមេរោគអ្វីទេ។  ប្រភព Reuters

 

Footer ads TVK