Fix Banner Stand
Fix Banner Stand
Footer ads TVK

កិច្ចប្រជុំដៃគូសន្ទនាថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ាន-New zealand

ដែលមានសហប្រធាន ឯកឧត្តម ដាតូ អុីរីវ៉ាន់ ពើហុីន យូស៊ូហ៍ រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសរបស់ព្រុយណេដារ៉ូសាឡឹម និង លោកជំទាវ Nanaia Mahuta រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស New Zealand ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំសន្ទនា បូករួម អាស៊ាន FM+6; ASEAN SG+6

 

Footer ads TVK