Fix Banner Stand
Fix Banner Stand
Footer ads TVK

អង្គការសុខភាពពិភពលោក និយាយកាលពីថ្ងៃពុធថា ករណីជំងឺអុតស្វាជាង 18,000ករណី

 ត្រូវបានរាយការណ៍នៅទូទាំងពិភពលោក ចេញពីប្រទេសចំនួន 78 ដែលភាគច្រើនកើតមាននៅអឺរ៉ុប។

# ប្រភព CNA

Footer ads TVK