Fix Banner Stand
Fix Banner Stand
Footer ads TVK

កងរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ៣នាក់ និងជនស៊ីវិលយ៉ាងតិច ១២ នាក់បានស្លាប់

ក្នុងអំឡុងថ្ងៃទី ២ នៃការប្រឆាំងនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិ នៅភាគខាងកើតសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោ។

# ប្រភព Reuters

Footer ads TVK