សារលិខិត សម្តេចតេជោ ក្នុងឱកាសខួបលើកទី ៧២ ទិវាកុមារអន្តរជាតិ ១មិថុនា ខួបទី ២០ ទិវា ពិភពលោក


សារលិខិត សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិដើម្បីកុមារ ក្នុងឱកាសខួបលើកទី ៧២ ទិវាកុមារអន្តរជាតិ ១មិថុនា ខួបទី ២០ ទិវា ពិភពលោកប្រឆាំងកុមារ ១២ មិថុនា និងទិវាកុមារកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០២១ ។

ថ្មីៗ ពីទទក

កម្មវិធីទទក