ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន


ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់ថា នៅពេលដែលយើងមានវ៉ាក់សាំងពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនមក ក្រុមជ្រុលនិយម១ក្តាប់តូចនឹងប្រកាសថា កុំចាក់ព្រោះវ៉ាក់សាំងហ្នឹងគេយកមកសម្លាប់ប្រជាជនខ្មែរទេ ហើយពេលណាមួយដែលយើងខ្វះវ៉ាក់សាំង ពេលនោះគេនឹងដាក់ការទាមទារថា ធ្វើរដ្ឋាភិបាលរកវ៉ាក់សាំងចាក់ឲ្យប្រជាជនមិនបាន។
✍️បរសាសន៍សម្តេចតេជោ ថ្លែងក្នុងឱកាសដែលសម្តេចអញ្ជើញចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី១ នៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត កាលពីថ្ងៃទី ៤ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១
ដោយ: ទទក

ថ្មីៗ ពីទទក

កម្មវិធីទទក