អ្នកឧកញ៉ា ពុង ឃាវសែ និងក្រុមគ្រួសារ បានបរិច្ចាគថវិកាចំនួន ២លានដុល្លារអាមេរិក ជូនសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន


អ្នកឧកញ៉ា ពុង ឃាវសែ និងក្រុមគ្រួសារ បានបរិច្ចាគថវិកាចំនួន ២លានដុល្លារអាមេរិក ជូនសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដើម្បីទិញមន្ទីរពេទ្យ (នគរទេព) ។ https://t.me/TVKlocal/1012

ថ្មីៗ ពីទទក

កម្មវិធីទទក