សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន សម្រេចផ្តល់បន្ថែមសម្ភារៈ និងឃីត ជូនដល់បណ្តាខេត្តនានាទូទាំងប្រទេស


ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន សម្រេចផ្តល់បន្ថែមសម្ភារៈ និងឃីត ជូនដល់ បណ្តាខេត្តនានាទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ (ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៨ ខែមីនា ដល់ ថ្ងៃទី ៥ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១) https://t.me/TVKlocal/988

ថ្មីៗ ពីទទក

កម្មវិធីទទក