ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន សម្រេចផ្តល់បន្ថែមថវិកាជូនដល់បណ្តាខេត្តចំនួន ១១


ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន សម្រេចផ្តល់បន្ថែមថវិកាជូនដល់ បណ្តាខេត្ត ចំនួន ១១ សម្រាប់ឧបត្ថម្ភបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលវិលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញ (សម្រាប់ត្រៀមចាប់ពីថ្ងៃទី ២៣ ដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ ) ។

ថ្មីៗ ពីទទក

កម្មវិធីទទក