សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន បានសម្រេចផ្តល់បន្ថែមសម្ភារៈ និងឃីត ជូនដល់បណ្តាខេត្តនានាទូទាំងប្រទេស


ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន បានសម្រេចផ្តល់បន្ថែមសម្ភារៈ និងឃីត ជូនដល់បណ្តាខេត្តនានាទូទាំងប្រទេស ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ (សម្រាប់ត្រៀមពីថ្ងៃទី ១៧ ខែមីនា ដល់ ថ្ងៃទី ២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១) ។

 

ថ្មីៗ ពីទទក

កម្មវិធីទទក