អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាល លោកជំទាវ ឱ វណ្ណឌីន បានពន្យល់ថា ចំពោះបុគ្គលដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួច


អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាល លោកជំទាវ ឱ វណ្ណឌីន បានពន្យល់ថា ចំពោះបុគ្គលដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួច តែងតែ មានប្រតិកម្មជាធម្មតា ជាទូទៅដូចជា ក្តៅខ្លួន រមាស់បន្តិចបន្តួច ក្តៅកន្លែងចាក់ ឬក៏ក្រហមកន្លែងចាក់ដៃ ឈឺដៃជាដើម ។
ហើយ វានឹងបាត់ទៅវិញ រយ:ពេល១ថ្ងៃ ទៅ២ថ្ងៃ ហើយចំពោះអ្នកក្តៅខ្លួនយើងអាចលេបពពួកថ្នាំបញ្ចុះកំដៅ ដូចជា ថ្នាំ ប៉ារ៉ាសិតតាម៉ុល ជាដើម។

ថ្មីៗ ពីទទក

កម្មវិធីទទក