សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា


បានធ្វើលិខិតជូនដំណឹងដល់ សម្តេច ហេង សំរិន, សម្តេច សាយ ឈុំ និងសម្តេច ស ខេង អំពីការសម្រេចរបស់តុលាការកែតម្រូវថ្ងៃ-ខែ-ឆ្នាំកំណើតពីថ្ងៃទី៤ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៥១ ទៅជាថ្ងៃ-ខែ-ឆ្នាំកំណើតពិត ថ្ងៃទី៥ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៥២។