លិខិត សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា


ជូនដំណឹងដល់ ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប៊ិន ឈិន, ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន, ឯកឧត្តម ប្រាជ្ញ ចន្ទ និង ឯកឧត្តម អ៉ឹម ឈុនលឹម អំពីការផ្លាស់ប្តូរទៅថ្ងៃកំណើតពិត «៥ សីហា ១៩៥២»។