សាលិខិត សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ផ្ញើជនរួមជាតិខ្មែរ អំពីការទើបកែតម្រូវថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត មកថ្ងៃពិតប្រាដក នៅថ្ងៃទី៥ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៥២