សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ​អញ្ជើញថ្លែង​សុន្ទរកថា


នៅថ្ងៃទី ២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២២ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ​អញ្ជើញថ្លែង​សុន្ទរកថាប្រកបដោយអត្ថន័យខ្លឹមសារនៅក្នុង​ពិធី​កិច្ច​​ពិភាក្សាក្រោមប្រធានបទ ទិដ្ឋភាពយុទ្ធសាស្រ្ត ស្តីពីអាស៊ាន តួនាទីជាប្រធានអាស៊ានរបស់កម្ពុជា នៅប្រទេសស្វីស។

រូបភាព: ទទក

ព័ត៌មានផ្លូវការ https://t.me/TVKlocal/24307