សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន : កំពុងចាក់សាំងនៅសេអ៊ូលកូរ៉េខាងត្បូង មុននឹងបន្តហោះ៧ម៉ោង៣០នាទីទៅអាឡាស្កាសហរដ្ឋអាមេរិក