សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បាន អញ្ជើញជួបសន្ទនាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូអនឡាញ ជាមួយលោកបណ្ឌិត យុន យ៉ុងហូ


នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២២ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បាន អញ្ជើញជួបសន្ទនាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូអនឡាញ ជាមួយលោកបណ្ឌិត យុន យ៉ុងហូ អគ្គនាយកសហព័ន្ធសន្តិភាពសកល។

រូបភាព: ទទក