សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អញ្ជើញជួបសន្ទនាការងារជាមួយ ឯកឧត្តម ចូកូ វីដូដូ


នៅព្រឹកថ្ងៃទី ៤ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២២ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អញ្ជើញជួបសន្ទនាការងារជាមួយ ឯកឧត្តម ចូកូ វីដូដូ ប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី តាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ។

ដោយ: ទទក