កម្រងរូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្តម ង្វៀន សួនហ៊្វុក ប្រធានរដ្ឋ នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម


កម្រងរូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្តម ង្វៀន សួនហ៊្វុក ប្រធានរដ្ឋ នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម អញ្ជើញដាក់កម្រងផ្កាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនៅវិមានឯករាជ្យ នៅវិមានព្រះបរមរូបព្រះបរមរតនកោដ្ឋ និង នៅវិមានមិត្តភាពកម្ពុជា-វៀតណាម នៅរសៀលថ្ងៃទី ២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១។

រូបភាព: ទទក