នៅវេលាព្រឹកថ្ងៃទី ២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១ ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូង ព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ព្រះអង្គបានសព្វព្រះរាជហឫទ័យព្រះបរមរានុញ្ញាត ជូន ឯកឧត្តម ង្វៀន សួនហ្វុក (Nguyen Xuan Phuc)


នៅវេលាព្រឹកថ្ងៃទី ២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១ ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូង ព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ព្រះអង្គបានសព្វព្រះរាជហឫទ័យព្រះបរមរានុញ្ញាត ជូន ឯកឧត្តម ង្វៀន សួនហ្វុក (Nguyen Xuan Phuc) ប្រធានរដ្ឋ នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់។

រូបភាព: ទទក