សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងឯកឧត្តម ង្វៀន សួនហ៊្វុក ប្រធានរដ្ឋ នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម


សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងឯកឧត្តម ង្វៀន សួនហ៊្វុក ប្រធានរដ្ឋ នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម អញ្ជើញជាអធិបតីបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ធ្វើជាសាក្សី ក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខា លើឯកសារមួយចំនួន រវាងកម្ពុជា និងវៀតណាម នៅថ្ងៃ ទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១។

ថ្មីៗ ពីទទក

កម្មវិធីទទក