ពិធីដង្ហែព្រះសព សម្តេចក្រុមព្រះ នរោត្តម រណឫទ្ធិ ពីព្រះដំណាក់ ឆ្ពោះទៅតម្កល់នៅវាលព្រះមេរុ មុខវត្តបុទុមវតី រាជធានីភ្នំពេញ


ពិធីដង្ហែព្រះសព សម្តេចក្រុមព្រះ នរោត្តម រណឫទ្ធិ ពីព្រះដំណាក់ ឆ្ពោះទៅតម្កល់នៅវាលព្រះមេរុ មុខវត្តបុទុមវតី រាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីថ្វាយព្រះភ្លើង តាមប្រពៃណីសាសនា។

ដោយ: ទទក