ព្រះសព សម្ដេចក្រុមព្រះ នរោត្តម រណប្ញទ្ធិ ប្រធានក្រុមឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់​ ព្រះមហាក្សត្រ អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី១ និងជាអតីតប្រធានរដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា


ព្រះសព សម្ដេចក្រុមព្រះ នរោត្តម រណប្ញទ្ធិ ប្រធានក្រុមឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់​ ព្រះមហាក្សត្រ អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី១ និងជាអតីតប្រធានរដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានធ្វើការតម្កល់ក្នុងមញ្ជូសាហើយ ក្នុងព្រះរាជដំណាក់រាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីធ្វើពិធីបុណ្យទក្ខិណានុប្បទាន តាមប្រពៃណីសាសនា នៅល្ងាចថ្ងៃទី ៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១។
រូបភាព: ទទក