សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ ថ្ងៃនេះបាយថ្ងៃត្រង់នៅ ការិយាល័យ ការងារនៅវិមានសន្តិភាព។ មូលហេតុដោយជាប់រវល់ការងារមិនអាច ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបាន


សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ ថ្ងៃនេះបាយថ្ងៃត្រង់នៅការិយាល័យ ការងារនៅវិមានសន្តិភាព។ មូលហេតុដោយជាប់រវល់ការងារមិនអាច ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបាន។ ជួបប្រជុំជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនតាមវីដេអូ បន្ទាប់មកជួបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌូនេសុីដោយ ផ្ទាល់និងបន្តទៅទៀត គឺចេញដំណើរតាមរថយន្តទៅខេត្ត ព្រះសីហនុ។ ពេលនេះកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តព្រះសីហនុ ដើម្បីសម្ភោធដាក់ឱយប្រើ ប្រាស់សមិទ្ធិផលជាច្រើនដែលយើងបាន កសាងឡើង។ដូចនេះមានតែបាយនៅកន្លែងធ្វើការចំណេញពេលជាង។
ដឹកនាំប្រទេសគឺរវល់បែបនេះហើយ ពេលខ្លះរកពេលទទួលទានបាយមិនបានផង៕