សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានទទួលជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ ជាមួយ ឯកឧត្តម នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន


នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានទទួលជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ ជាមួយ ឯកឧត្តម នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន។
រូបភាព: ទទក