សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ លោក យុង យ៉ុងហួ (សហប្រធានការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលឆ្នាំ២០២១)


នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២០ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២១ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ លោក យុង យ៉ុងហួ (សហប្រធានការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលឆ្នាំ២០២១) អគ្គនាយកសហព័ន្ធសន្តិភាពសកល (UPF) នាវិមានសន្តិភាពទីស្តីការនាយករដ្ឋមន្ត្រី។
ដោយ: ទទក