សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូដើម្បីអនុម័តរបៀបវារៈមួយចំនួន


សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍រដ្ឋសភា តាមប្រព័ន្ធវីដេអូនាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ដើម្បីអនុម័តរបៀបវារៈមួយចំនួន។

នៅក្នុងនោះកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍រដ្ឋសភា បានអនុម័តលើគម្រោងចំណាយថវិការដ្ឋសភាឆ្នាំ២០២២ ដើម្បីបញ្ជូនទៅរាជរដ្ឋាភិបាលដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់គ្រងគ្រងឆ្នាំ២០២២៕