ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូង ព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា


ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូង ព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើង ព្រះអង្គជាអង្គក្សត្រ ប្រកបដោយព្រះទសពិធរាជធម៌ ជាម្លប់សម្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែររបស់ព្រះអង្គក្នុងមួយព្រះនគរ
សូមថ្វាយព្រះរាជសព្ទសាធុការពរថ្វាយអង្គក្សត្រជីវិតលើត្បូង!

ថ្មីៗ ពីទទក

កម្មវិធីទទក