រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចេញអនុក្រឹត្យស្ដីពីការ កែសម្រួល ព្រំប្រទល់រដ្ឋបាល រវាងឃុំបឹងល្វា ជាមួយឃុំកំពង់ថ្ម និងឃុំប្រាសាទ នៃស្រុកសន្ទុក ខេត្តកំពង់ធំ


 

ថ្មីៗ ពីទទក

កម្មវិធីទទក