កិច្ចប្រជុំ​ស្តីពីការពង្រឹង​ការប្រើប្រាស់​អក្ខរាវិរុទ្ធ ឈ្មោះ តួនាទីថ្នាក់ដឹកនាំ ឈ្មោះប្រទេស អោយបានត្រឹមត្រូវ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ជុំ កុសល


កិច្ចប្រជុំ​ស្តីពីការពង្រឹងការប្រើប្រាស់​អក្ខរាវិរុទ្ធ ឈ្មោះ តួនាទីថ្នាក់ដឹកនាំ ឈ្មោះប្រទេស អោយបានត្រឹមត្រូវ ជាមួយតំណាង​ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ បានធ្វើឡើងនៅ​ព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ នាទីស្តីការក្រសួងព័ត៌មាន។

កិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើង​ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ជុំ កុសល រដ្ឋលេខាធិការ តំណាងឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងព័ត៌មាន និងមានការចូលរួម​ពីអស់លោក លោកស្រី ជាប្រធានផ្នែក​គ្រប់គ្រងព័ត៌មាន និងប្រធានផ្នែក​ផលិតកម្មវិធីទូរទស្សន៍៕

ថ្មីៗ ពីទទក

កម្មវិធីទទក