នៅរសៀលថ្ងៃទី ២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១នេះ អគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា នឹងផ្សាយផ្ទាល់ ពិធីបិទមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំលើកទី៤២


នៅរសៀលថ្ងៃទី ២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១នេះ អគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា នឹងផ្សាយផ្ទាល់ ពិធីបិទមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំលើកទី៤២ អន្តរសភាអាស៊ាន ដែលហៅកាត់ថា (AIPA) តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ ដែលសភាប្រទេសព្រុយណេដារូស្សាឡាមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ។
អាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើ សូមទូរទស្សនិកជនទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស អញ្ជើញរង់ចាំតាមទស្សនាដោយមេត្រី!
សូមអរគុណ!!

ថ្មីៗ ពីទទក

កម្មវិធីទទក