ដោយមានការគិតគូរពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន មិនថាជនជាតិខ្មែរ និងបរទេស អាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាប នឹងធ្វើការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩


ដោយមានការគិតគូរពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន មិនថាជនជាតិខ្មែរ និងបរទេស អាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាប នឹងធ្វើការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ជូនជនបរទេសទាំងអស់ ដែលកំពុងស្នាក់នៅ និងបំពេញការងារនៅខេត្តសៀមរាប តាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី ២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២១ វេលាម៉ោង ៨:០០នាទីព្រឹកតទៅ។

ថ្មីៗ ពីទទក

កម្មវិធីទទក