សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន បានសម្រេចផ្តល់ជំនួយថវិកាប្រមាណ ២៩៨០លានរៀលទៀតដល់បណ្តាខេត្តនានា


ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន បានសម្រេចផ្តល់ជំនួយថវិកាប្រមាណ ២៩៨០លានរៀលទៀតដល់បណ្តាខេត្តនានាដើម្បីទុកត្រៀមបម្រុងសម្រាប់ការធ្វើចត្តាឡីស័ករយៈពេល១សប្តាហ៍ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៥ ដល់ថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១។

ថ្មីៗ ពីទទក

កម្មវិធីទទក