សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានផ្ញើសារលិខិតជូន ឯកឧត្តម ស៊ី ជីនពីង


សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានផ្ញើសារលិខិតជូន ឯកឧត្តម ស៊ី ជីនពីង អគ្គលេខាធិការបក្សកុម្មុយនិស្តចិន ក្នុងឱកាសអបអរសាទរខួប ១០០ឆ្នាំ ថ្ងៃកំណើតបក្សកុម្មុយនិស្តចិន។

ថ្មីៗ ពីទទក

កម្មវិធីទទក