ឯកឧត្តម Wang Yi ទីប្រឹក្សារដ្ឋ និងជារដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង ការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនមានប្រសាសន៍ថា


ឯកឧត្តម Wang Yi ទីប្រឹក្សារដ្ឋ និងជារដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនមានប្រសាសន៍ថា ភាគីចិនគាំទ្រភាគីកម្ពុជាយ៉ាងពេញទំហឹងក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងលើជំងឺវីរុសកូវីដ-១៩ នឹងចាត់ទុកប្រទេសកម្ពុជាជាទិសដៅអាទិភាពសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការវ៉ាក់សាំង។

ថ្មីៗ ពីទទក

កម្មវិធីទទក