មន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលម្នាក់ បានព្រមានថាសង្គ្រាមនៅហ្គាហ្សាទំនងជានឹងអាចបន្តរហូតដល់ចុងឆ្នាំនេះ

Toyota long bar

– មន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលម្នាក់ បានព្រមានកាលពីថ្ងៃពុធថា សង្គ្រាមនៅហ្គាហ្សាទំនងជានឹងអាចបន្តរហូតដល់ចុងឆ្នាំនេះ ដែលនេះហាក់ដូចជាការបដិសេធគំនិតដែលថាការប្រយុទ្ធនឹងបញ្ចប់បន្ទាប់ពីខ្លួនវាយលុកប្រឆាំងនឹងក្រុមហាម៉ាសនៅរ៉ាហ្វារួច។

Royal Group

#បរភព Reuters News
# សម្រួលដោយ លឹមហួយ