កងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែល បានកាន់កាប់តំបន់ការពារ នៅតាមព្រំដែន រវាងតំបន់ហ្គាហ្សាស្ទ្រីប និងអេហ្ស៊ីប

Toyota long bar

– យោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថា កងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានកាន់កាប់តំបន់ការពារមួយនៅតាមព្រំដែនរវាងតំបន់ហ្គាហ្សាស្ទ្រីប និងអេហ្ស៊ីប ដែលនេះជាការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់អ៊ីស្រាអែលប្រកបដោយវិសាលភាពកាន់តែទូលំទូលាយ លើព្រំដែនដីគោកទាំងមូលរបស់ប៉ាឡេស្ទីន។

Royal Group

#បរភព Reuters News
# សម្រួលដោយ លឹមហួយ