វេជ្ជបណ្ឌិតគ្មានព្រំដែន សំដែងភាពរន្ធត់ ក្រោយសោនាដកម្មវាយប្រហារដ៏ព្រៃផ្សៃរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅ Rafah

Toyota long bar

វេជ្ជបណ្ឌិតគ្មានព្រំដែន ដែលត្រូវបានគេហៅលោកថា Médecins Sans Frontières (MSF) បានសម្តែងភាពភ័យរន្ធត់ បន្ទាប់ពីការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែល នៅទីក្រុង Rafah ដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ 35 នាក់កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យ ហើយលោកបានពណ៌នាការវាយប្រហារនេះថា “ជាការបង្ហាញសង្គ្រាមជាថ្មីម្តងទៀតថាដែលគ្មានកន្លែងណាមានសុវត្ថិភាពទេ”  ។

Royal Group

# ប្រភព CNN  News
# សម្រួលដោយ លឹមហួយ