មនុស្ស 12 នាក់បានរងរបួស បន្ទាប់ពីជើងហោះហើររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Qatar Airways បានចុះចតបន្ទាន់នៅទីក្រុង Dublin

Toyota long bar

មនុស្ស 12 នាក់បានរងរបួស បន្ទាប់ពីជើងហោះហើររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Qatar Airways ដែលមានជើងលេខហោះហើរ Qatar Airways QR017 ហោះពីទីក្រុង Doha ទៅកាន់ទីក្រុង Dublin បានជួបនឹងឧបទ្ទវហេតុញ័រកន្ត្រាក់ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យស្រដៀងគ្នានឹងឧបទ្ទវហេតុរបស់យន្តហោះ Singapore Airline នាពេលថ្មីៗនេះ និងបានចុះចតបន្ទាន់នៅទីក្រុង Dublin នៅមុនម៉ោង 1 រសៀល ម៉ោងក្នុងស្រុក ខណៈកំពុងហោះហើរលើប្រទេសទួរគី។

Royal Group

# ប្រភព CNN  News
# សម្រួលដោយ លឹមហួយ