លោក Benjamin Netanyahu បានជំទាស់ដាច់ខាត ចំពោះការទាមទារឲ្យបន្តចរចាលើដំណោះស្រាយដោះលែងចំណាប់ខ្មាំង

Toyota long bar

នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល លោក Benjamin Netanyahu បានជំទាស់ដាច់ខាត ចំពោះការទាមទាររបស់លោក Yahya Sinwar ជាមេដឹកនាំក្រុម Hamas ដែលបានស្នើឲ្យបន្តការចរចា លើដំណោះស្រាយដោះលែងចំណាប់ខ្មាំង។

Royal Group

# ប្រភព CNN  News
# សម្រួលដោយ លឹមហួយ