ក្រុមមន្ត្រីសុខាភិបាលជប៉ុនចុះពិនិត្យឆែកឆេររោងចក្រឱសថ Kobayashi Pharmaceutical

-ក្រុមមន្ត្រីសុខាភិបាលជប៉ុនបានចុះពិនិត្យឆែកឆេររោងចក្រឱសថ Kobayashi Pharmaceutical ក្រោយពីក្រុមហ៊ុននេះរាយការណ៍ថា ករណីមនុស្ស៥នាក់ស្លាប់ អាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអាហារបំប៉នសុខភាព ដែលមានសមាសភាពផ្សំពីផ្សិតក្រហមម្យ៉ាង៕
ប្រភព៖ CNA
ប្រែសម្រួលដោយ ឌឿង សាវតា