រុស្ស៊ីអះអាងចាប់ខ្លួនមនុស្ស៣នាក់ដែលរៀបផែនការវាយប្រហារក្នុងទីក្រុងម៉ូស្គូ

-ក្រុមមន្ត្រីរុស្ស៊ីអះអាងចាប់ខ្លួនមនុស្ស៣នាក់ ដែលរៀបផែនការវាយប្រហារក្នុងទីក្រុងម៉ូស្គូ គឺរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ ក្រោយពីមានការវាយប្រហារលើសាលប្រគុំតន្ត្រី ដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់១៤៤នាក់៕ ប្រភព៖ CNA

ប្រែសម្រួលដោយ ឌឿង សាវតា