លោក Netanyahu អនុម័តឲ្យមានការចរចាសារជាថ្មីជុំវិញបទឈប់បាញ់នៅតំបន់ហ្គាហ្សា

-កាលពីថ្ងៃសុក្រ នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu បានអនុម័តឲ្យមានកិច្ចចរចាសារជាថ្មីអំពីបទឈប់បាញ់នៅតំបន់ហ្គាហ្សា គឺមួយថ្ងៃក្រោយពីតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ (ICJ) បញ្ជាឲ្យអ៊ីស្រាអែលធានាថា ជំនួយមនុស្សធម៌ដាច់ខាតត្រូវតែបានដល់ដៃប្រជាជននៅតំបន់ហ្គាហ្សា៕ ប្រភព៖ CNA

ប្រែសម្រួលដោយ ឌឿង សាវតា