គណៈកម្មាធិការអន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាបើកកិច្ចប្រជុំក្រោមអធិបតីភាពសម្តេចមហារដ្ឋសភាធិការធិបតី ឃួន សុដារី ប្រធានរដ្ឋសភា

វិមានរដ្ឋសភា នាព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ គណៈកម្មាធិការអន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភា បើកកិច្ចប្រជុំ ក្រោមអធិបតីភាពសម្តេចមហារដ្ឋសភាធិការធិបតី ឃួន សុដារី ប្រធានរដ្ឋសភា ដើម្បីពិនិត្យរបៀបវារៈ និងត្រៀមបើកសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី២ នីតិកាលទី៧។