ប្រធានាធិបតីគុយបា ថាអាម៉េរិកបានមើលងាយប្រជាជនគុយបា និងបដិវត្តន៍របកស់គុយបាផងដែរ

-ប្រធានាធិបតីគុយបា លោក Miguel Díaz-Canel បានបន្ទោសសហរដ្ឋអាម៉េរិក នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយសារព័ត៌មាន NBC News ក្នុងទីក្រុង Havana កាលពីថ្ងៃអង្គារថាជា អ្នកធ្វើអន្តរាគមន៍ និងញុះញង់ដល់ចលនាបាតុកម្ម និងបានមើលងាយប្រជាជនគុយបា ព្រមទាំងបដិវត្តន៍របស់គុយបាផងដែរ។

# ប្រភព CNBC News
# សម្រួលដោយ លឹមហួយ